Mihaela_Flueras

Mihaela_Flueras

Mă numesc Flueraş Mihaela. Am terminat Liceul Pedagogic, ulterior Facultatea de Matematică ş un master în Psihologia Medierii Conflictelor. Sunt profesor pentru învăţământ primar la Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Vaslui, am gradul didactic I, sunt metodist ISJ şi responsabil de cerc pedagogic. În 2010, am participat la un curs Comenius în Portugalia unde am învăţat folosirea platformei Moodle (“Digital Madia In Intercultural Education”), în 2015 am participat la un curs de formare continuă prin Programul Erasmus+ în Barcelona, privind utilizarea tabletelor şi a aplicaţiilor şi platformelor educative la clasă, numit “Tap-Swipe-Pinch, Tablets in Education”, iar în 2016, la un alt curs la Madrid, de utilizare a unor platforme educative de scriere in colaborare “Innovative skils in ITC trought collaborative and project-based teaching and learning”. Aplic la clasă din 2015 diverse aplicaţii şi platforme educative.