Test cu google forms

Am realizat test ca profesor cu google forms. Ce/unde trebuie intervenit/bifat ca după parcurgerea testului tema să fie considerată trimisă, fără a mai interveni elevul pentru a bifa ”trimite tema”?
Mulțumesc!

Butonul Submit sau Trimite este obligatoriu. Fara a apasa acest buton testul nu poate fi considerat ca fiind trimis.

1 Like