Echipa de lucru pentru Google Classroom

Putem forma echipa și cu colegi din alte grupe? Mai ales că am socializat, lucrat la temele primite, împreună! :blush: :hugs:

1 Like

Puteţi să lucraţi şi cu alţi colegi, din alte grupe.

dap :slight_smile: