Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a primi atestatul?

Pentru obținerea dreptului de participare la evaluarea finală trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • prezență la cel puțin 75% din totalul timpului alocat programului (64 de ore);
  • parcurgerea tuturor activităților practice și de evaluare;
  • promovarea celor două teste intermediare;

Evaluarea finală se va realiza prin susţinerea unei teme din portofoliul realizat și promovarea unui test de evaluarea finală. Portofoliul conține proiecte realizate prin activități practice. Se va face media punctajelor din evaluările intermediare, evaluarea portofoliului și testul final și se va stabili calificativul final (Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient). Programul de formare este promovat cu calificativul Suficient și presupune promovarea testului final.