Care este structura programului?

Programul conține :heavy_check_mark: 64 de ore de formare și este împărțit in :heavy_check_mark: 2 module. Fiecare modul durează :heavy_check_mark: 31 de ore. :heavy_check_mark: Evaluarea finală va dura 2 ore.

Structura fiecărui modul va conține teorie (webinarii live), practică (exerciții individuale), evaluări a cunoștinelor.