Care este calendarul programului Profesor în Online?

Calendarul programului de formare permite parcurgerea tuturor activităților în două intervale orare: 8-12 sau 16-20, la alegerea cursantului. În aceste intervale se va desfășura o activitate identică - webinar, exerciții practice și evaluare a cunoștințelor.

:bangbang: Activitatea de învățare se va desfășura în fiecare zi, cu excepția zilei de duminică.

Fiecare modul va conține:

  • 4 Webinarii live
  • Exerciții practice individuale
  • Evaluare a cunoștinețelor zilnică
  • Evalure intermediară

La finalul celor 2 module:

  • Evaluare finală
  • Elaborarea portofoliului